Samen voor betere zorg...  

Vroedvrouwen

Er wordt nauw samengewerkt met collega vroedvrouwen uit de regio.

We nemen de wacht van elkaar over tijdens vakantieperiodes.

De contactgegevens van de vroedvrouw van wacht vind je tijdens de vakantie periodes op de contactpagina.  

Kind en gezin

De vroedvrouw aan huis en de regioverpleegkundige van Kind en Gezin vullen elkaar aan. 

Via het kindboekje hebben zowel de ouders als de zorgverleners zicht op de reeds gekregen zorgen en adviezen. 

Artsen

Indien nodig wordt niet geaarzeld om te overleggen of door te verwijzen naar je behandelende gynaecoloog, kinderarts of huisarts.  

Andere zorgverleners

Ook met andere zorgverleners is overleg steeds mogelijk.