Prijs

Kostprijs

Ilse is geconventioneerd en werkt aan terugbetalingstarief via het derdebetalerssysteem.


Dit wil zeggen dat de vroedvrouw rechtstreeks door je mutualiteit wordt betaald.


Er is geen persoonlijke opleg. 


To do :  Twee klevertjes van mama's mutualiteit afgeven bij de eerste consultatie. 

Supplementen

Voor volgende prestaties wordt een persoonlijke opleg aangerekend:


Prenatale sessie  

€ 15/ les 

 

Verkennend gesprek 

Je weet nog niet zeker of je wil samenwerken of 

je had reeds een intake gesprek bij een collega vroedvrouw: € 20  


Lactatiekundig consult

Geen supplement.

Uitzondering : 

Word je door een collega gevolgd en wens je een second opinion : €50 weekdag - €75 weekend/feestdag.

Dit bedrag krijg je (deels of volledig) terugbetaald door je mutualiteit indien je nog recht hebt op vroedkundige consultaties.   


Kilometervergoeding

tot 5 km (vanaf Bernt 17) : geen supplement

5-10 km : €5

10-15 km : €10Supplementen worden per consultatie cash afgerekend.