Als het anders loopt dan verwacht

Soms loopt de zwangerschap niet zoals je hoopte.


Alleen terug naar huis terwijl je baby nog is opgenomen op de neonatale eenheid?

Ouders van een overleden baby? 


Ook dan, zeker dan... kan je terecht bij vroedvrouw Ilse voor medische en psychische ondersteuning.